สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ยินดีต้อนรับ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น นายก สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ คนที่ 11 สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉ้ันท์

AjarnSiwanat อ. ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประจำปี 2560 -2561 เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 สมาคมโหรฯ ได้มีการเลือกตั้ง

นายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ได้รับเลือก เป็นนายกสมาคมฯ และประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้

ทั้งนี้ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม จะประกาศในคราวต่อไป

กรรมการบริหารสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2560-2561 

 1. นายศิวนาถ  ฤชุพันธุ์                         นายกสมาคม
 1. นายบรรลือศักดิ์  ทิพย์ชุน                  อุปนายก
 1. นางวีณา  แสนอิสระ                          อุปนายก
 1. นางอนงค์ภัทร์  ชีพชัยอิสสะระ           อุปนายก
 1. นายพรศักดิ์  ธาดารติ                        อุปนายก
 1. นางสาวชลันทรี  จันทร์คล้าย             อุปนายกและเลขาธิการ
 2. นายโกวิท  ลิยะมาพรสกุล                 อุปนายกและประชาสัมพันธ์
 3. นายอาคม  ชูจันทร์                           อุปนายก
 4. นายศรายุทธ  โพธิ์แมนกุล                อุปนายกและบรรณาธิการบริหาร
 5. นายทรงพล  ตันศรีตรัง                     อุปนายก
 1. ร.อ.หญิงศศิธร  สวนอยู่                    เหรัญญิกและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. นายธนัตถ์  จงจิตงาม                       สอบสวนข้อเท็จจริง
 3. นางสาวยุพิน  ภัสรางกูร                    กิจกรรมพิเศษ
 4. นางแพรวพรรณ  เสกสุวงศ์               ติดต่อและประสานงาน
 5. นางสมพร  คล้ายรัศมี                      ติดต่อและประสานงาน
 6. นางพัทธนันท์  เงินวิวัฒน์กุล            กิจกรรมพิเศษ
 1. นายสุพัฒน์  โลสูงเนิน                    พัฒนาคุณภาพวิชาการ
 1. นายอานันต์วาม  มนต์ฤทธิ์รุฒม์        นายทะเบียน
 1. นายพัชรณัฏฐ์  สุวรรณมานะศิลป์      ประชาสัมพันธ์
 1. นายคมสันต์  บุญดี                          ศิลป์และกราฟฟิกดีไซน์
 1. นายจุติณัฏฐ์  ลิ้มโชติรัตน์                ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 1. นางศรัณย์ธรณ์  โฆษิตจิโรภาส        กิจกรรมพิเศษ
 1. นางสาวชัญญาพัชร์  กองชัย           ติดต่อประสานงาน
 1. นายณัฐพร  ขจรพิพัฒน์                  บรรณารักษ์
 1. นายธีรภัทร์  แซ่เฮง                        กิจกรรมพิเศษ

***********************************************************************************

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินขออธิบาย เรื่องการสอนหลักสูตรเร่งรัดของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ นะคะ

เนื่องจากมีสอบถามกันเข้ามาพอสมควร หลักสูตรเร่งรัดคือหลักสูตรที่เปิดสอน ได้ตลอดไม่ต้องรอ 3 เดือนครั้ง เหมือน คอร์สปกติค่ะ  จะเรียนวันไหนเมื่อไร แล้วแต่ความสะดวกของผู้เรียน และ อ.ผู้สอน ระยะเวลาเรียน คือเรียนเต็มวัน 3-5 วัน  แล้วแต่วิชา เกือบทุกวิชาที่สมาคมโหรฯ เปิดสอน มีสอนหลักสูตรเร่งรัด หรือตาม ตารางสอน คือวิชาที่มีดอกจันค่ะ หลักสูตรเร่งรัดเหมาะสำหรับ ท่านที่อยู่  ต่างจังหวัด หรืออยู่ ต่างประเทศและท่านที่ ต้องการเรียนจบเร็วๆ เรียนจบ ได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมัครได้ตลอด สอบถามเพิ่ม หรือสมัคร เรียน ติดต่อ อ.นุต 089 1509909 ค่ะ

 

📣📣#ด่วนเปิดรับสมัครเรียนแล้ว 3 เดือนจบ 📣📣
*** เปิดคอร์สใหม่เดือน ธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 2562 ****
#สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดสอนโหราศาสตร์ หลายแขนง
————————————————————–
#ตารางสอนใหม่ ♈♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓⛎
สำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ เปิดสอนหลายแขนงวิชา ไม่ว่าจะเพื่อประกอบเป็นอาชีพ หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยทุกวิชาไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เรียนจบรับวุฒิบัตรรับรองจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเป็นสมาชิกของสมาคมโหรฯ และมีโอกาสร่วมงานพยากรณ์ต่างๆ กับสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ด้วยทางสมาคมมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ที่จะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพ
***********
💰💰 ค่าเรียน : วิชาละ 3,000 บาท
ระยะเวลา : เรียน 3 เดือนจบ เริ่มเรียน

วันเสาร์ที่ 1และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

เรียนที่ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กทม.

วันธรรมดา : เริ่มเรียน วันอังคารที่ 4 และ วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เรียนที่์ สำนักงานใหญ่สมาคมโหรฯ ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก นนทบุรี

เป็นเวลา 3 เดือน เรียนวิชาละ 2 ชั่วโมง ท่านสามารถเรียนได้หลายวิชา ใน 1 คอร์ส

📄เอกสารประกอบการสมัคร 📃
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
รายละเอียดตารางสอนด้านล่างค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม 📲📲 : 096-104-5299 , 089 1509909 ทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น.

☎️ 02-903 8593 จ -พฤ 09:00 -16:00 น.
Line ID : thaiastro5📱
💡💡หมายเหตุ ท่านที่เรียนจบแล้ว สามารถเรียนซ้ำเพื่อความมั่นใจ หรือเพื่อเก็บตกหากขาดเรียนไป เรียนซ้ำได้เต็มคอร์สฟรี
‪#‎สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์‬
‪#‎ตารางสอน‬

ยินดีต้อนรับ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

B8A5A85B-1815-43E3-ABEB-A3E8A1FEEA16

 

” โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์” ที่ตั้ง เลขที่ 330/3 ถนนกรุงเกษม. แขวงบางขุนพรหม. เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

( แยกประชาเกษม ติดคลองผดุงกรุงเกษม )

รถเมล์ที่ผ่าน สาย 53 12 ลงป้ายหน้าโรงเรียน
สาย 503 201 ลงสหประชาชาติ (UN)

Wat Makut

E140B4B5-20E0-4F86-91DA-5CC2E9149377

สำนักงาน เลขที่ 35/12 – 13 ซอยวัดส้มเกลี้ยง (อัจฉริยะพัฒนา) ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี

      (ซอยอยู่ตรงข้ามกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี)

         การเดินทาง  :    มีรถตู้ไปบางใหญ่  จาก รพ.ศิริราช , โลตัสปิ่นเกล้า ผ่านปากซอย

         รถเมล์          :    516,177,127,387,388

หมายเหตุ : ทุกวิชาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลา 3-5 วันแล้วแต่รายวิชา

วันและเวลาเรียนตามที่ อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนนัดหมาย

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 089-150-9909 )

ห้องเรียน ที่ สำนักงานใหญ่ สมาคมโหรฯ ซอยวัดส้มเกลี้ยง ( ตรงข้าม รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี )

Somkliang

 

*********************************************************************************************

งานดีๆของชาวสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ คืองานพยากรณ์การกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ

ปีนี้สมาคมจัดขึ้น 2 สถานที่ ทั้งที่ร่วมกับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน)

วันที่ 19-20,26-27 ธันวาคม 58   หน้าลานเอนกประสงค์ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค ชั้น 3

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ นักพยากรณ์ 20 ที่นั่ง และกิจกรรมบนเวที และยังได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่ จากราชนาวีสโมสร (ท่าช้าง) ให้จัดงาน ตั้งแต่วันที่ 3-9 ธันวาคม ๒๕๕๘ 08 :00- 20:00 นักพยากรณ์กว่า 40 ท่าน จึงขอเชิญสมาชิกสมาคม ร่วมแรงร่วมใจมานั้งพยากรณ์ในงานนี้โดยพร้อมเพรียง เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวาย และเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองที่เป็นส่วนสำคัญในงานนี้
ติดต่อสอบถาม นายกสมาคม 081 4505299 หรือ   อ.นุต 089 1509909

งานนี้ท่านที่ต้องการตรวจดวงชะตา นอกจากได้ตรวจดวงกับนักพยากรณ์

ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯในราคาย่อมเยาว์แล้วยังได้ทำบุญร่วมกันด้วยพลาดไม่ได้เลยนะคะ

        สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และ คณะกรรมการกิจกรรมของสมาคมโหรฯ ค่ะ

        ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ และขอให้ท่านคณะกรรมการที่ยังไม่ได้มาอัพเดทข้อมูล และเปลี่ยนบัตรสมาชิก เข้ามาติดต่อที่สมาคม

หรือโทร 081450 5299,096 1045299,02 9038593

หมายเหตุ  สำหรับ คณะท่านที่ปรึกษาของสมาคม จะประกาศให้ทราบในครั้งต่อไปค่ะ

เปิดงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานที่ว่าด้วย “ดวง” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

“ดวง เอ็กซ์โป 2015” งานนี้ถือว่าเป็นงานแรกและงานเดียวของไทย ที่รวบรวมศาสตร์เสริมดวงชะตา

หมอดูชื่อดัง วัตถุมงคลเสริมโหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ยหลากหลาย ดวงดีแบบจัดเต็ม

พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มหามงคลอัญเชิญจากเมียนมาร์

ตลอดวันศุกร์ที่ 15 – อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

อ่านต่อ… ดวง เอ็กซ์โป 2015

*****************************************************************************************************

บทสัมภาษณ์ อ.ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  

เกี่ยวกับ วงการหนังสือโหราศาสตร์ อ่านต่อ… 

*****************************************************************************************************

ประกาศงานไหว้ครู และมอบวุฒิบัตร สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

พิธีน้อมสักการะบูรพคณาจารย์ งานไหว้ครู และมอบวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้

เพื่อระลึกถึงคุณครู กราบสักการะบูชาครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

และท่านที่เรียนสำเร็จแล้วขอให้เข้ารับมอบวุฒิบัตรจากท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมค่ะ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ติดโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์

ถนนกาญจนาภิเษก นนทบุรี (เป็นห้องปรับอากาศ และมีที่จอดรถค่ะ)

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ ท่านที่ประสงค์ร่วมทำบุญ ตั้งโต๊ะอาหาร หวาน- คาว

เพื่อแจกผู้ร่วมงาน ติดต่อแจ้งความจำนงได้ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 450 5299, 089 150 9909 ค่ะ

เรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 และ เลือกตั้งนายกสมาคม

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมฟังแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนวมินทร์ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

*กรุณาอย่าลืมนำบัตรสมาชิกสมาคมมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถามเพิ่มเติม 02 9038593/089 150 9909
นายกสมาคม 081 4505299

 

Mar19,2017

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประจำปี 2560 – 2561

executive board-1

executive board-2