สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ยินดีต้อนรับ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น นายก สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ คนที่ 11 สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉ้ันท์

AjarnSiwanat อ. ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประจำปี 2560 -2561 เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 สมาคมโหรฯ ได้มีการเลือกตั้ง

นายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ได้รับเลือก เป็นนายกสมาคมฯ และประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้

ทั้งนี้ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม จะประกาศในคราวต่อไป

กรรมการบริหารสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2560-2561 

 1. นายศิวนาถ  ฤชุพันธุ์                         นายกสมาคม
 1. นายบรรลือศักดิ์  ทิพย์ชุน                  อุปนายก
 1. นางวีณา  แสนอิสระ                          อุปนายก
 1. นางอนงค์ภัทร์  ชีพชัยอิสสะระ           อุปนายก
 1. นายพรศักดิ์  ธาดารติ                        อุปนายก
 1. นางสาวชลันทรี  จันทร์คล้าย             อุปนายกและเลขาธิการ
 2. นายโกวิท  ลิยะมาพรสกุล                 อุปนายกและประชาสัมพันธ์
 3. นายอาคม  ชูจันทร์                           อุปนายก
 4. นายศรายุทธ  โพธิ์แมนกุล                อุปนายกและบรรณาธิการบริหาร
 5. นายทรงพล  ตันศรีตรัง                     อุปนายก
 1. ร.อ.หญิงศศิธร  สวนอยู่                    เหรัญญิกและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. นายธนัตถ์  จงจิตงาม                       สอบสวนข้อเท็จจริง
 3. นางสาวยุพิน  ภัสรางกูร                    กิจกรรมพิเศษ
 4. นางแพรวพรรณ  เสกสุวงศ์               ติดต่อและประสานงาน
 5. นางสมพร  คล้ายรัศมี                      ติดต่อและประสานงาน
 6. นางพัทธนันท์  เงินวิวัฒน์กุล            กิจกรรมพิเศษ
 1. นายสุพัฒน์  โลสูงเนิน                    พัฒนาคุณภาพวิชาการ
 1. นายอานันต์วาม  มนต์ฤทธิ์รุฒม์        นายทะเบียน
 1. นายพัชรณัฏฐ์  สุวรรณมานะศิลป์      ประชาสัมพันธ์
 1. นายคมสันต์  บุญดี                          ศิลป์และกราฟฟิกดีไซน์
 1. นายจุติณัฏฐ์  ลิ้มโชติรัตน์                ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 1. นางศรัณย์ธรณ์  โฆษิตจิโรภาส        กิจกรรมพิเศษ
 1. นางสาวชัญญาพัชร์  กองชัย           ติดต่อประสานงาน
 1. นายณัฐพร  ขจรพิพัฒน์                  บรรณารักษ์
 1. นายธีรภัทร์  แซ่เฮง                        กิจกรรมพิเศษ

***********************************************************************************

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินขออธิบาย เรื่องการสอนหลักสูตรเร่งรัดของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ นะคะ

เนื่องจากมีสอบถามกันเข้ามาพอสมควร หลักสูตรเร่งรัดคือหลักสูตรที่เปิดสอน ได้ตลอดไม่ต้องรอ 3 เดือนครั้ง เหมือน คอร์สปกติค่ะ  จะเรียนวันไหนเมื่อไร แล้วแต่ความสะดวกของผู้เรียน และ อ.ผู้สอน ระยะเวลาเรียน คือเรียนเต็มวัน 3-5 วัน  แล้วแต่วิชา เกือบทุกวิชาที่สมาคมโหรฯ เปิดสอน มีสอนหลักสูตรเร่งรัด หรือตาม ตารางสอน คือวิชาที่มีดอกจันค่ะ หลักสูตรเร่งรัดเหมาะสำหรับ ท่านที่อยู่  ต่างจังหวัด หรืออยู่ ต่างประเทศและท่านที่ ต้องการเรียนจบเร็วๆ เรียนจบ ได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมัครได้ตลอด สอบถามเพิ่ม หรือสมัคร เรียน ติดต่อ อ.นุต 089 1509909 ค่ะ

ตารางสอนใหม่ คอร์สเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2560

สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เปิดคอร์สใหม่ สำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์
เปิดสอนหลายแขนงวิชา ไม่ว่าจะเพื่อประกอบเป็นอาชีพ หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยทุกวิชาไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
เรียนจบรับวุฒิบัตรรับรองจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเป็นสมาชิกของสมาคมโหรฯ
และมีโอกาสร่วมงานพยากรณ์ต่างๆ กับสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ด้วยทางสมาคมมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ที่จะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพ

ค่าเรียน : วิชาละ 3,000 บาท

วันหยุด : เปิดสอน วันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ ที่ 3  กันยายน 2560
วันธรรมดา: เปิดสอน วันอังคารที่ 5 และ วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560

ระยะเวลาในการเรียน 3 เดือน เรียนทุกวันที่ท่านเลือกเช่น ทุกวันเสาร์ หรือทุกวันอาทิตย์ วิชาละ 2 ชั่วโมง ท่านสามารถเรียนได้หลายวิชา ใน 1 คอร์ส

วันอังคาร/พุธ ที่ สนง.ใหญ่ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ซอยวัดส้มเกลี้ยง (ตรงข้าม รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี)

วันเสาร์ / อาทิตย์ สอนที่โรงเรียนมัธยม
วัดมกุฏกษัติยาราม ถนนกรุงเกษม บางขุนพรหม กทม.

ดังรายละเอียดตารางสอนด้านล่างค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม โทร : 096-104-5299 ,089-150-9909 ,02-9038593,02-2817596
‪#‎สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์‬‪#‎ตารางสอน‬

*******************************************************************************************

                         สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

            (สมาคมโหรแห่งแรกของไทย  สืบสานศาสตร์โหรไทยให้ยั่งยืน)

www.thaiastro.org /FB : thaiastro.org/email : thaiastro5@gmail.com

Tel : 096-104-5299,089-150-9909

เปิดอบรม  วันเสาร์ – อาทิตย์ (3 เดือน) เริ่มเรียน 2 หรือ 3 ก.ย. 60

สถานที่ :โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กทม

วัน เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน
เสาร์ 09.00-11.00 พิธีบูชาเทพเจ้าฮินดู สาระวะ เดวะบูชา * อ.ศรัณย์ธรณ์  โฆษิตจิโรภาส
โหราศาสตร์จีน 1* อ.พัทธนันท์  เงินวิวัฒน์กุล
ออราเคิล ไพ่แห่งเทพพยากรณ์ * อ.ณิชารัศมิ์  สิริแสงสว่าง
โหงวเฮ้ง นรลักษณ์ * อ.กองกาญจน์  ธนานัยพฤกษ์
11.00 – 13.00 ไพ่ยิปซี(Tarot) *

อ.ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์

นายกสมาคมฯ

โหราศาสตร์จีน 2* อ.พัทธนันท์  เงินวิวัฒน์กุล
เลข 7ตัว 11 ฐาน * อ.อรนัท  โพธิ์เขียว
หินเดินดาว * อ.ณิชารัศมิ์  สิริแสงสว่าง
13.30 – 15.30 โหราศาสตร์ไทย*

อ.ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์

นายกสมาคมฯ

เห็นลายเซ็น  เห็นชีวิต* อ.ชลันทรี  จันทร์คล้าย
โหราศาสตร์จีน 3* อ.พัทธนันท์  เงินวิวัฒน์กุล
ฮวงจุ้ย เพื่อที่อยู่อาศัย * อ.อนงค์ภัทร  ชีพชัยอิสสะระ/อ.โกวิท  ลิยะมาพรสกุล
15.30 – 17.30 ฮวงจุ้ย เพื่อโชคลาภบารมี *

อ.อนงค์ภัทร ชีพชัยอิสสะระ

/ อ.โกวิท ชัยรุจิขจร

ใบไม้นิรมิต* อ.ภัทรปพร  บุญนวธนากุล
ยามอัฐกาลและชั้นฉาย* พ.ต.ต.สุวิทย์  โรหิตรัตนะ
โหราศาสตร์และการให้ฤกษ์ * อ.ศักดิ์ศิษฎ์  สถิตธนสาร
อาทิตย์ 09.00 – 11.00 บายศรีทรงกลด * อ.ทรงกลด  สดใส
โหราศาสตร์ไทย ระบบธาตุ* พ.ต.ต.สุวิทย์  โรหิตรัตนะ
ทักษามหายุค(ตำรับ ส.สัจจญาณ)* อ.สุพัฒน์  โลสูงเนิน

การพยากรณ์ด้วยภาษาอังกฤษ

(พื้นฐาน)*

อ.สุขาย  จิรายุนนท์
11.00 – 13.00 คัมภีร์มหาสัตตเลข  คัมภีร์ตาทิพย์*

อ.ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์

นายกสมาคมฯ

โหราศาสตร์ยูเรเนียน อ.อาคม  ชูจันทร์
ลายมือ* อ.พรเพชร  ศิริทรัพย์สมบัติ
อักขระและเลขยันต์ อ.เฉลิมศักดิ์  ช่อโพธิ์ทอง
ตุ๊กตา ขนาด รหัสดาวหนุนดวง * อ.ชัญญาพัขร์  กองชัย
13.30 – 15.30 ยูเรเนียน  ภาคพยากรณ์ อ.อาคม  ชูจันทร์
พิธีกรรมโบราณ* อ.สุพัฒน์  โลสูงเนิน
มหัศจรรย์ แห่ง ตัว เลข * อ.ชัญญาพัขร์  กองชัย
โหราศาสตร์ไทย ระบบสุริยยาตร์* อ.ศักดิ์ศิษฎ์  สถิตธนสาร
ไพ่พระราหู*

อ.ศรีพฤหัส

(ศรุตาภักดิ์  แสงอ่อน)

หมายเหตุ*  วิชาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลา 3-5 วัน แล้วแต่รายวิชาวันและเวลาเรียน ตามที่ อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนนัดหมาย

” โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์” ที่ตั้ง เลขที่ 330/3 ถนนกรุงเกษม. แขวงบางขุนพรหม. เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

( แยกประชาเกษม ติดคลองผดุงกรุงเกษม )

รถเมล์ที่ผ่าน สาย 53 12 ลงป้ายหน้าโรงเรียน
สาย 503 201 ลงสหประชาชาติ (UN)

Wat Makut

 ***************************************************************************************

สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

(สมาคมโหรแห่งแรกของไทย  สืบสานศาสตร์โหรไทยให้ยั่งยืน)

www.thaiastro.org /FB : thaiastro.org/email : thaiastro5@gmail.com

Tel : 096-104-5299,089-150-9909

เปิดอบรม วันอังคาร – พุธ ( 3 เดือน )  เริ่มเรียน 5,6 ก.ย. 60

  สถานที่ : สำนักงาน วัดส้มเกลี้ยง นนทบุรี

วัน เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน
อังคาร 09.00-11.00 หินเดินดาว* อ.ณิชารัศมิ์  สิริแสงสว่าง
ไพ่ยิปซีพยากรณ์ * (สำหรับผู้มีพื้นฐาน) อ.ชลันทรี  จันทร์คล้าย
โหราศาสตร์ยูเรเนียน อ.อาคม  ชูจันทร์
11.00 – 13.00 เห็นลายเซ็น  เห็นชีวิต * อ.ชลันทรี  จันทร์คล้าย
โหงวเฮ้ง นรลักษณ์ อ.กองกาญจน์  ธนานัยพฤกษ์
ไพ่พระราหู* อ.ศรีพฤหัส (ศรุตาภักดิ์  แสงอ่อน)
13.30 – 15.30 พิธีบูชาเทพเจ้าฮินดู สาระวะ เดวะบูชา* อ.ศรัณย์ธรณ์  โฆษิตจิโรภาส
ออราเคิล  ไพ่แห่งเทพพยากรณ์* อ.ณิชารัศมิ์  สิริแสงสว่าง
15.30 – 17.30 ลายมือ* อ.พรเพชร  ศิริทรัพย์สมบัติ
ใบไม้นิรมิต* อ.ภัทรปพร  บุญนวธนากุล
โหราศาสตร์ไทย ระบบสุริยยาตร์* อ.ศักดิ์ศิษฎ์  สถิตธนสาร
พุธ

08.00-11.00

09.00– 11.00

บายศรีทรงกลด * อ.ทรงกลด  สดใส,อ.รักชาติ กวยรักษา
พิธีกรรมโบราณ* อ.สุพัฒน์  โลสูงเนิน
การพยากรณ์ด้วยภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน) * อ.สุชาย  จิรายุนนท์
11.00 – 13.00 คัมภีร์มหาสัตตเลข  คัมภีร์ตาทิพย์* อ.ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมฯ
มหัศจรรย์แห่งตัวเลข* อ.ชัญญาพัชร์   กองชัย
13.30 – 15.30 ไพ่ยิปซี (Tarot) * อ.ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมฯ
โหราศาสตร์การให้ฤกษ์* อ.ศักดิ์ศิษฎ์  สถิตธนสาร
ตุ๊กตาไขนามรหัสดาวหนุนดวง* อ.ชัญญาพัชร์  กองชัย
15.30 – 17.30 ทักษามหายุค(ตำรับ ส.สัจจญาณ) * อ.สุพัฒน์  โลสูงเนิน

สำนักงาน เลขที่ 35/12 – 13 ซอยวัดส้มเกลี้ยง (อัจฉริยะพัฒนา) ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี

      (ซอยอยู่ตรงข้ามกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี)

         การเดินทาง  :    มีรถตู้ไปบางใหญ่  จาก รพ.ศิริราช , โลตัสปิ่นเกล้า ผ่านปากซอย

         รถเมล์          :    516,177,127,387,388

หมายเหตุ : ทุกวิชาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลา 3-5 วันแล้วแต่รายวิชา

วันและเวลาเรียนตามที่ อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนนัดหมาย

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 089-150-9909 )

ห้องเรียน ที่ สำนักงานใหญ่ สมาคมโหรฯ ซอยวัดส้มเกลี้ยง ( ตรงข้าม รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี )

Somkliang

 

*********************************************************************************************

งานดีๆของชาวสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ คืองานพยากรณ์การกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ

ปีนี้สมาคมจัดขึ้น 2 สถานที่ ทั้งที่ร่วมกับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน)

วันที่ 19-20,26-27 ธันวาคม 58   หน้าลานเอนกประสงค์ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค ชั้น 3

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ นักพยากรณ์ 20 ที่นั่ง และกิจกรรมบนเวที และยังได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่ จากราชนาวีสโมสร (ท่าช้าง) ให้จัดงาน ตั้งแต่วันที่ 3-9 ธันวาคม ๒๕๕๘ 08 :00- 20:00 นักพยากรณ์กว่า 40 ท่าน จึงขอเชิญสมาชิกสมาคม ร่วมแรงร่วมใจมานั้งพยากรณ์ในงานนี้โดยพร้อมเพรียง เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวาย และเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองที่เป็นส่วนสำคัญในงานนี้
ติดต่อสอบถาม นายกสมาคม 081 4505299 หรือ   อ.นุต 089 1509909

งานนี้ท่านที่ต้องการตรวจดวงชะตา นอกจากได้ตรวจดวงกับนักพยากรณ์

ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯในราคาย่อมเยาว์แล้วยังได้ทำบุญร่วมกันด้วยพลาดไม่ได้เลยนะคะ

        สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และ คณะกรรมการกิจกรรมของสมาคมโหรฯ ค่ะ

        ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ และขอให้ท่านคณะกรรมการที่ยังไม่ได้มาอัพเดทข้อมูล และเปลี่ยนบัตรสมาชิก เข้ามาติดต่อที่สมาคม

หรือโทร 081450 5299,096 1045299,02 9038593

หมายเหตุ  สำหรับ คณะท่านที่ปรึกษาของสมาคม จะประกาศให้ทราบในครั้งต่อไปค่ะ

เปิดงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานที่ว่าด้วย “ดวง” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

“ดวง เอ็กซ์โป 2015” งานนี้ถือว่าเป็นงานแรกและงานเดียวของไทย ที่รวบรวมศาสตร์เสริมดวงชะตา

หมอดูชื่อดัง วัตถุมงคลเสริมโหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ยหลากหลาย ดวงดีแบบจัดเต็ม

พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มหามงคลอัญเชิญจากเมียนมาร์

ตลอดวันศุกร์ที่ 15 – อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

อ่านต่อ… ดวง เอ็กซ์โป 2015

*****************************************************************************************************

บทสัมภาษณ์ อ.ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  

เกี่ยวกับ วงการหนังสือโหราศาสตร์ อ่านต่อ… 

*****************************************************************************************************

ประกาศงานไหว้ครู และมอบวุฒิบัตร สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

พิธีน้อมสักการะบูรพคณาจารย์ งานไหว้ครู และมอบวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้

เพื่อระลึกถึงคุณครู กราบสักการะบูชาครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

และท่านที่เรียนสำเร็จแล้วขอให้เข้ารับมอบวุฒิบัตรจากท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมค่ะ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ติดโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์

ถนนกาญจนาภิเษก นนทบุรี (เป็นห้องปรับอากาศ และมีที่จอดรถค่ะ)

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ ท่านที่ประสงค์ร่วมทำบุญ ตั้งโต๊ะอาหาร หวาน- คาว

เพื่อแจกผู้ร่วมงาน ติดต่อแจ้งความจำนงได้ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 450 5299, 089 150 9909 ค่ะ

เรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 และ เลือกตั้งนายกสมาคม

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมฟังแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมนวมินทร์ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

*กรุณาอย่าลืมนำบัตรสมาชิกสมาคมมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถามเพิ่มเติม 02 9038593/089 150 9909
นายกสมาคม 081 4505299

 

Mar19,2017

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประจำปี 2560 – 2561

executive board-1

executive board-2